สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์

 


ตัวอย่างการใช้งาน
  อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตเลี่ยม
  อุตสาหกรรมอาหาร 
  คราบฝังแน่นหลังน้ำท่วม
  คราบฝังแน่นในรถยนต์์
  ซักและขจัดรอยเปื้อนบนผ้า พรม
  จัดฝุ่นสกปรกเครื่องปรับอากาศ
  ทำความสะอาดกระจก และกระเบื้อง
  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  ซักและขจัดรอยเปื้อนบนโซฟา, เครื่องหนัง
  ล้างสุขภัณฑ์และอุปกรณ ์ในห้องน้ำ
 


 

คราบน้ำมัน คราบฝังแน่นในรถยนต์
   
   

   
   
   
ซักและขจัดรอยเปื้อนบนผ้า พรม
   
   
 
จัดฝุ่นสกปรกเครื่องดูดควัน, เครื่องปรับอากาศ
   
   
 
ทำความสะอาดกระจก และพื้นกระเบื้อง
   
   
   
 
ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
   
 
ซักและขจัดรอยเปื้อนบนโซฟา, เครื่องหนัง
   
   
   
 
ล้างสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ
   
   
 
Copyright © 2011, Green Bison Thailand. All rights reserved.
Website design by Welove Design